Gospodarka odpadami komunalnymi e-urzad Biuletyn Informacji Publicznej. CZ PL

Og這szenia dotycz帷e sprzeda篡 nieruchomo軼i zamieszczone w BIP
dnia: 2007-07-03 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Odbi鏎 odpad闚 komunalnych
dnia: 2020-01-02 dodal/a: P.Pawlak
PSZOK

Informujemy, 瞠 w dniu 24 i 27 grudnia 2019 r. Punkt Selektywnej Zbi鏎ki Odpad闚 Komunalnych (PSZOK) b璠zie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy

dnia: 2019-12-20 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Zapytanie ofertowe
dnia: 2020-01-08 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Nabory na wolne stanowiska
dnia: 2019-12-13 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Konsultacje

Konsultacje

w sprawie okre郵enia 鈔edniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczytna,

w roku szkolnym 2019/2020. WI犴EJ

dnia: 2019-12-10 dodal/a: P.Pawlak
Nab鏎

BURMISTRZ SZCZYTNEJ
og豉sza
nab鏎 na opiekuna
do sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do szk馧 autobusem

wi璚ej

dnia: 2019-12-23 dodal/a: P.Pawlak
Ewidencja zbiornik闚 bezodp造wowych oraz przydomowych oczyszczalni 軼iek闚 Gminy Szczytna
dnia: 2019-11-05 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Akcja ZIMA 2019-2020

Z dniem 18 listopada 2019 roku na podstawie podpisanej umowy, Gmina Szczytna powierzy豉 firmie Us逝gi Komunalne Sp. z o.o. ul.Pocztowa 11, 57-330 Szczytna, prowadzenie i koordynacj "Akcji Zima" w sezonie 2019 i 2020 na terenie miasta i gminy Szczytna.

...szczeg馧y

W zwi您ku z powy窺zym, wszystkie interwencje i uwagi prosz kierowa bezpo鈔ednio do firmy Us逝gi Komunalne Sp. z o.o. w Szczytnej.
Tel. kontaktowy:
tel/fax 074/8683366,
tel. 074/8683367,
tel. kom. 691930823 - tylko do akcji zima

Jednocze郾ie informuj, 瞠 podczas wyst瘼owania niesprzyjaj帷ych warunk闚 atmosferycznych b璠 prowadzone w sp馧ce dy簑ry w godzinach od 4:00 do 20:00 w szczeg鏊nych przypadkach ca陰 dob.

Na terenie wsi Niwa, Wolany Dolina, Z這tno, 篹yce, S這sz闚 interwencje przyjmowane b璠 dodatkowo przez So速ys闚, we wsi Chociesz闚 - Studzienno Radny Pan Marcin Legierski tel. 533760925.

Burmistrz Szczytnej
Jerzy Kr鏊

dnia: 2019-12-03 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Program usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest

Gmina Szczytna jest w trakcie opracowywania "Programu usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest na terenie Gminy Szczytna. W zwi您ku z powy窺zym mieszka鎍y, kt鏎zy wyra瘸j ch耩 usuni璚ia ww wyrob闚 w roku 2020 proszeni s o zg這szenie tego faktu pisemnie wUrz璠zie Miasta i Gminy, ul. Wolno軼i 42, 57-330 Szczytna, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem operatora pocztowego. Wraz ze zg這szeniem ch璚i usuni璚ia azbestu nale篡 z這篡 dokument Ocena stanu i mo磧iwo軼i bezpiecznego u篡tkowania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest. Dofinasowaniu b璠 podlega造 zadania wed逝g kolejno軼i zg這sze do momentu wyczerpania 鈔odk闚.

...wi璚ej informacji

Dofinansowaniu podlegaj prace zwi您ane z:
- demonta瞠m, opakowaniem, wa瞠niem, za豉dunkiem, transportem i unieszkodliwianiem lub
- opakowaniem, wa瞠niem, za豉dunkiem, transportem i unieszkodliwianiem.
W przypadku demonta簑 materia逝 z dachu dofinansowaniu nie podlegaj materia造 i prace monta穎we nowego pokrycia dachowego.

Warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie 鈔odk闚 z Wojew鏚zkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu.

Do pobrania:

dnia: 2019-11-26 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Inwentaryzacja wyrob闚 azbestowych

Obowi您ki w豉軼icieli nieruchomo軼i zawieraj帷ych azbest

Zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa wyroby zawieraj帷e azbest wykorzystuje si w spos鏏 niestwarzaj帷y zagro瞠nia dla 鈔odowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032r.
Bezpieczna eksploatacja wyrob闚 zawieraj帷ych azbest jest mo磧iwa po stwierdzeniu braku widocznych uszkodze mog帷ych stwarza warunki dla emisji azbestu do 鈔odowiska, tj. gdy:
- wyroby nie posiadaj istotnych zewn皻rznych uszkodze, p瘯ni耩, ubytk闚 spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi,
- nie maj wyp逝kanego spoiwa cementowo-wapiennego i ods這ni皻ych s豉bo zwi您anych z pod這瞠m w堯kien azbestu,
- nie pracuj w warunkach powoduj帷ych ich 軼ieranie, przegrzewanie.

Zgodnie z zapisami 10 ust. 1 Rozporz康zenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz康ze, w kt鏎ych by造 lub s wykorzystywane wyroby zawieraj帷e azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), wyroby zawieraj帷e azbest, instalacje lub urz康zenia zawieraj帷e azbest, drogi utwardzone odpadami zawieraj帷ymi azbest, rury azbestowo – cementowe oraz usuni皻e wyroby zawieraj帷e azbest w豉軼iciel, u篡tkownik wieczysty lub zarz康ca nieruchomo軼i, na kt鏎ych znajduj si wyroby zawieraj帷e azbest, ma obowi您ek corocznie je inwentaryzowa, poprzez sporz康zenie spisu z natury. Wynik tej inwentaryzacji ujmuje si w „Informacji o wyrobach zawieraj帷ych azbest”. Przedmiotow „Informacj” nale篡 sporz康zi si w dw鏂h egzemplarzach, z kt鏎ych jeden sk豉da si w terminie do dnia 31 stycznia ka盥ego roku:
- do w鎩ta gminy - osoby fizyczne, nieb璠帷e przedsi瑿iorc,
- do marsza趾a wojew鏚ztwa ma這polskiego – podmioty gospodarcze.

Drugi egzemplarz „Informacji o wyrobach zawieraj帷ych azbest” w豉軼iciel, u篡tkownik wieczysty lub zarz康ca nieruchomo軼i przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporz康zenia nast瘼nej „Informacji”.

...wi璚ej informacji

Ponadto zgodnie z zapisami 4 Rozporz康zania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob闚 i warunk闚 bezpiecznego u篡tkowania i usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) w豉軼iciel, u篡tkownik wieczysty lub zarz康ca nieruchomo軼i, a tak瞠 obiektu, urz康zenia budowlanego, instalacji przemys這wej lub innego miejsca zawieraj帷ego azbest przeprowadza kontrole stanu tych wyrob闚 w terminach wynikaj帷ych z oceny stanu tych wyrob闚. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporz康za si w jednym egzemplarzu „Ocen stanu i mo磧iwo軼i bezpiecznego u篡tkowania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest”. Wype軟iony formularz oceny pozostaje u w豉軼iciela, u篡tkownika lub zarz康cy nieruchomo軼i 陰cznie z dokumentacj miejsca zawieraj帷ego azbest, obiektu, urz康zenia budowlanego lub instalacji przemys這wej, a w przypadku obiekt闚 dla kt鏎ych prowadzona jest ksi捫ka obiektu budowlanego, ocen do陰cza si do tej ksi捫ki. Zakwalifikowane do wymiany (na skutek nadmiernego zu篡cia lub uszkodzenia) musz by usuni皻e, natomiast nieuszkodzone mog by u篡tkowane do czasu nast瘼nej kontroli. W zale積o軼i od wyniku oceny kolejn "Ocena stanu i mo磧iwo軼i bezpiecznego u篡tkowania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest" nale篡 przeprowadzi w terminie do 1 rok lub do 5 lat.

Do pobrania:

dnia: 2019-11-26 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Informacja o zatrudnieniu
dnia: 2019-11-22 dodal/a: Piotr Pop豉wski
MPZP dla wsi Studzienno

Og這szenie Burmistrza Szczytnej o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Studzienno wraz z prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko ustale projektu planu oraz mo磧iwo軼i zapoznania si z dokumentacj w ramach strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko projektu planu.

Dokumenty do pobrania

dnia: 2019-11-19 dodal/a: Piotr Pop豉wski
OOPP
dnia: 2019-11-18 dodal/a: P.Pawlak
Konkurs ofert na pozalekcyjne zaj璚ia profilaktyczne dla dzieci i m這dzie篡 oraz senior闚 na 2020 r.

Regulamin konkursu ofert na pozalekcyjne zaj璚ia profilaktyczne dla dzieci i m這dzie篡 oraz senior闚 na 2020 r.

dnia: 2019-10-29 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Informacja Burmistrza
dnia: 2019-10-23 dodal/a: P.Pawlak
Zapytanie ofertowe
dnia: 2019-10-22 dodal/a: P.Pawlak
Wyprawka Czytelnicza

dnia: dodal/a:
MPZP miasta Szczytna

Og這szenie Burmistrza Szczytnej o wy這瞠niu do publicznego wgl康u projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna, gmina Szczytna, arkusz 3 wraz z prognoz oddzia造wania na 鈔odowisko ustale projektu planu oraz mo磧iwo軼i zapoznania si z dokumentacj w ramach strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko projektu planu -> Pliki do pobrania.

dnia: 2019-09-27 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Niska emisja
dnia: 2019-08-22 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Rozk豉d jazdy autobusu i busa gminnego
dnia: 2019-08-21 dodal/a: P.Pawlak
Og這szenie o naborze partnera
dnia: 2019-08-14 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Polsenior2

dnia: 2019-08-01 dodal/a: Piotr Pop豉wski
PSZOK

Informujemy, 瞠 w dniu 03.08.2019 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbi鏎ki Odpad闚 Komunalnych (PSZOK) b璠zie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy

dnia: 2019-08-01 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Ustawa o cenach pr康u

UWAGA !

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen pr康u na poziomie 2018 r. w II p馧roczu 2019 r. przez odbiorc闚 ko鎍owych z nast瘼uj帷ych grup:

 • mikro i mali przedsi瑿iorcy,
 • szpitale,
 • jednostki sektora finans闚 publicznych, do kt鏎ych zalicza si m.in. organy w豉dzy publicznej, jednostki samorz康u terytorialnego i ich zwi您ki, jednostki bud瞠towe, samorz康owe zak豉dy bud瞠towe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
 • inne pa雟twowe jednostki organizacyjne nieposiadaj帷e osobowo軼i prawnej

wymaga z這瞠nia przedsi瑿iorstwu energetycznemu, kt鏎e jest stron umowy sprzeda篡 energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorc, o鈍iadczenia potwierdzaj帷ego status odbiorcy ko鎍owegoB璠zie to podstaw uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II p馧roczu 2019 r. - ze wzgl璠u na to, 瞠 przedsi瑿iorstwa obrotu nie posiadaj takich informacji.

Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 1 do ustawy. Tre嗆 ustawy wraz z za陰cznikiem mo積a znale潭 pod tym adresem: KLIKNIJ TUTAJ

O鈍iadczenia nale篡 sk豉da do poniedzia趾u (29.07). Ze wzgl璠u na fakt, 瞠 termin ustawowy wypada w sobot (27.07), o鈍iadczenia z這穎ne w dniu 29 lipca br. (poniedzia貫k) r闚nie b璠 akceptowane (art. 115 Kodeksu Cywilnego).

dnia: 2019-07-26 dodal/a: P.Pawlak
Informacje o zagro瞠niach w lasach

Informacja Starosty K這dzkiego o zagro瞠niach w lasach na terenie powiatu k這dzkiego ... szczeg馧y

dnia: 2019-07-08 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Komunikaty w sprawie wniosk闚 od 1 lipca 2019 r.

Wa積e komunikaty dla mieszka鎍闚 gminy Szczytna
w sprawie wniosk闚 od 1 lipca 2019 r. na :

- 鈍iadczenie dobry start (300),
- 鈍iadczenie wychowawcze (500+),
- 鈍iadczenia rodzinne,
- 鈍iadczenia alimentacyjne.

dnia: 2019-06-13 dodal/a: Piotr Pop豉wski
dnia: 2019-03-26 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Dy簑ry Radnych

Przewodnicz帷y Rady Miejskiej Stanis豉w Czarnik skargi i wnioski Mieszka鎍闚 przyjmuje w Urz璠zie Miasta i Gminy w Szczytnej (I-pi皻ro -pok. nr 17) w ka盥y wtorek od godz. 11.00 do godz. 13.00

Dy簑r radnych w sprawach skarg i wniosk闚 pe軟iony jest w Urz璠zie Miasta i Gminy w Szczytnej (I pi皻ro - pok. nr 17) w ka盥y czwartek od godz. 15.00 do godz. 16.00

...Harmonogram szczeg馧owy

Nazwisko i imi

Termin dy簑ru w 2019 r.

Basiuk-安inia雟ka Marzena

03.01.2019

Bednarek Martyna

10.01.2019

Chojnacki Pawe

17.01.2019

Dudek Tadeusz

24.01.2019

Gazda Artur

31.01.2019

Hara Jaros豉w

07.02.2019

Janiszewski Janusz

14.02.2019

Kwiatkowska Zuzanna

21.02.2019

Legierski Marcin

28.02.2019

Onak Marian

07.03.2019

Rusi雟ka El瘺ieta

14.03.2019

Rydz Beata

21.03.2019

Wojtaczka Arkadiusz

28.03.2019

Wysoczan Agnieszka

04.04.2019

Basiuk-安inia雟ka Marzena

11.04.2019

Bednarek Martyna

18.04.2019

Chojnacki Pawe

25.04.2019

Dudek Tadeusz

02.05.2019

Gazda Artur

09.05.2019

Hara Jaros豉w

16.05.2019

Janiszewski Janusz

23.05.2019

Kwiatkowska Zuzanna

30.05.2019

Legierski Marcin

06.06.2019

Onak Marian

13.06.2019

Rusi雟ka El瘺ieta

27.06.2019

Przerwa urlopowa – /lipiec/

Rydz Beata

01.08.2019

Wojtaczka Arkadiusz

08.08.2019

Wysoczan Agnieszka

22.08.2019

Basiuk-安inia雟ka Marzena

29.08.2019

Bednarek Martyna

05.09.2019

Chojnacki Pawe

12.09.2019

Dudek Tadeusz

19.09.2019

Gazda Artur

26.09.2019

Hara Jaros豉w

03.10.2019

Janiszewski Janusz

10.10.2019

Kwiatkowska Zuzanna

17.10.2019

Legierski Marcin

24.10.2019

Onak Marian

31.10.2019

Rusi雟ka El瘺ieta

07.11.2019

Rydz Beata

14.11.2019

Wojtaczka Arkadiusz

21.11.2019

Wysoczan Agnieszka

28.11.2019

Basiuk-安inia雟ka Marzena

05.12.2019

Bednarek Martyna

12.12.2019

Chojnacki Pawe

19.12.2019

 

dnia: 2019-02-18 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Zaj璚ia profilaktyczne dla dzieci i senior闚 w 2019 roku

HARMONOGRAMY PROFILAKTYCZNYCH ZAJ岊 REALIZOWANYCH W ROKU 2019
DLA MIESZKA哸紟 GMINY SZCZYTNA W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWI╴YWANIA PROBLEM紟 ALKOHOLOWYCH PRZECIWDZIAxNIA NARKOMANII PRZECIWDZIAxNIA PRZEMOCY W RODZINIE I - OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 • Biathlon -  - prowadz帷y Krzysztof Goraj
 • Zaj耩 z plastyki i prac r璚znych -  w Zespole Szk馧 Spo貫cznych
  w Chocieszowie - prowadz帷a Marta Lewandowska
 • Pi趾a no積a -  - prowadz帷y Mieczys豉w Wianecki
  Aktualizacja na listopad 2019 r.:
   - sobota 2.11.2019 stadion 13-16 mecz
   - wtorek 5.11.2019 orlik 17-19 (przy 鈍ietle)
   - czwartek 7.11.2019 orlik 17-19
   - sobota 9.11.2019 mecz na stadionie 9.30-12.30
   - 鈔oda 13,20,27 orlik 17-19
   - sobota 16.11.2019 14-17 orlik turniej
   - poniedzia貫k 18,25 orlik 17-19
 • Zabawy ze s這wem, zabawy ze sztuk w Zespole Szk馧 Spo貫cznych w Chocieszowie - prowadz帷a Dorota Sypek
 • Zaj璚ia taneczno - ruchowe dla senior闚 - prowadz帷y Tomasz Kuliniec
dnia: 2019-02-07 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Rekrutacja do szko造 i przedszokla

REKRUTACJA DO
SZKOΧ PODSTAWOWEJ
I PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

wi璚ej

dnia: 2019-01-30 dodal/a: P.Pawlak
dnia: 2018-11-20 dodal/a: P.Pawlak
Plan i inwentaryzacja cmentarza komunalnego
dnia: 2018-10-26 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Opiekunowie prawni
O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Szczytnej poszukuje kandydat闚 na opiekun闚 prawnych os鏏 ca趾owicie ubezw豉snowolnionych i kurator闚 os鏏 cz窷ciowo ubezw豉snowolnionych, b璠帷ych mieszka鎍ami gminy Szczytna... szczeg馧y, -> formuarz dla kandydat闚.
dnia: 2018-05-17 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Nab鏎 wykonawc闚 OZE
dnia: dodal/a:
Informacje dot. projektu "Poprawa jako軼i powietrza poprzez zwi瘯szenie udzia逝 OZE ...
dnia: 2017-09-18 dodal/a: P.Pawlak
Ustawa o wsparciu kobiet w ci捫y i rodzin "Za 篡ciem”

Post瘼owanie w sprawach jednorazowego 鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.10 ust.2 pkt 2, oraz wsparcie okre郵one w art.8 ustawy realizuje O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Szczytnej, ul. Szpitalna 1... szczeg馧y

dnia: 2017-01-24 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Smog
dnia: 2017-01-23 dodal/a: P.Pawlak
Obowi您ki w豉軼icieli zwierz徠

SZANOWNI MIESZAKA哸Y GMINY SZCZYTNA

Przypominam w豉軼icielom i opiekunom zwierz徠 o obowi您kach wynikaj帷ych z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz徠, a zw豉szcza zawartych w art. 9 w/w ustawy, kt鏎y stanowi:

wi璚ej ...

1. Kto utrzymuje zwierz domowe, ma obowi您ek zapewni mu pomieszczenie chroni帷e je przed zimnem, upa豉mi i opadami atmosferycznymi, z dost瘼em do 鈍iat豉 dziennego, umo磧iwiaj帷e swobodn zmian pozycji cia豉, odpowiedni karm i sta造 dost瘼 do wody.

2. Zabrania si trzymania zwierz徠 domowych na uwi瞛i w spos鏏 sta造 d逝瞠j ni 12 godzin w ci庵u doby lub powoduj帷y u nich uszkodzenie cia豉 lub cierpienie oraz niezapewniaj帷y mo磧iwo軼i niezb璠nego ruchu. D逝go嗆 uwi瞛i nie mo瞠 by kr鏒sza ni 3 m.
Jednocze郾ie przypominam wszystkim osobom utrzymuj帷ym zwierz皻a domowe o obowi您kach wynikaj帷ych z ustawy z dnia 13 wrze郾ia 1996 roku o otrzymaniu czysto軼i i porz康ku w gminach oraz regulaminu utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie gminy Szczytna, maj帷ych na celu ochron przed zagro瞠niem lub uci捫liwo軼i dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren闚 przeznaczonych do wsp鏊nego u篡tku. Informuj帷 o powy窺zym, przekonany jestem, 瞠 ka盥y kto utrzymuje zwierz domowe zapewni mu w豉軼iwe warunki bytowania. Zwierz, jako istota 篡j帷a, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz, a cz這wiek jest mu winien poszanowanie, ochron i opiek.

Z powa瘸niem
Burmistrz Szczytnej

dnia: 2016-03-11 dodal/a: P.Pawlak
Ustalanie prawa do 鈍iadcze rodzinnych i wychowawczych

KOMUNIKAT
Dolno郵御kiego Urz璠u Wojew鏚zkiego We Wroc豉wiu
Oddzia Koordynacji 安iadcze

Ustalanie prawa do 鈍iadcze rodzinnych i wychowawczych, w kt鏎ych zastosowanie maj przepisy o koordynacji system闚 zabezpieczenia spo貫cznego:

Infolinia dla mieszka鎍闚 wojew鏚ztwa dolno郵御kiego:

tel. 0 801 400 599 oraz +48 71 726 22 82 dla os鏏 telefonuj帷ych z zagranicy.

Dodatkowo w pokoju nr 1105 na I pi皻rze budynku Dolno郵御kiego Urz璠u Wojew鏚zkiego uruchomiono Punkt Obs逝gi.
 
W Punkcie Obs逝gi oraz pod wskazanym numerem telefonu mo積a uzyska niezb璠ne informacje z zakresu prowadzonych post瘼owa od poniedzia趾u do czwartku w godzinach 8:30 - 14:30 oraz w pi徠ki w godzinach 8:30 - 12:00.

dnia: 2018-12-27 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Program 500+ w Gminie Szczytna

W Gminie Szczytna jednostk wyznaczon do prowadzenia post瘼owania i wyp豉ty 鈍iadcze wychowawczych jest:

- O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Szczytnej
- 57-330 Szczytna, ul.Szpitalna 1 (I pi皻ro)
- tel. 74/8683378 (063)
- e:mail: opszczytna@poczta.onet.pl

Czas pracy O鈔odka: od poniedzia趾u do pi徠ku, w dni powszednie, w godz. 7.30 - 15.30.

dnia: 2016-02-26 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Pomoc prawna
dnia: 2016-01-27 dodal/a: P.Pawlak
Komunikaty O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Szczytnej

dnia: 2015-08-28 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Apel Policji

Policja zwraca si z apelem o ostro積o嗆 w zwi您ku z zaistnia造m w naszym powiecie oszustwem metod "na wnuczka". Oszust podaj帷 si za wnuczk, kt鏎a spowodowa豉 wypadek i potrzebuje pieni璠zy wy逝dzi 52 tys. z. Cz窷ci tego oszustwa by這 rzekome 膨danie przez Policj pieni璠zy w zamian za wypuszczenie wnuczki.
Przypominamy, 瞠 Policja nigdy nie poprosi o przekazanie pieni璠zy. Pami皻ajmy 瞠by weryfikowa us造szane informacje przez telefon.

rozwi ...

Zwracamy si z pro軸 do mieszka鎍闚 naszego powiatu aby zadbali o swoich bliskich w podesz造m wieku i uczulili ich na tego typu zachowania.
Nie nale篡 podawa przez telefon 瘸dnych wiadomo軼i dotycz帷ych naszego mieszkania, oszcz璠no軼i, kiedy przebywamy w domu i z kim mieszkamy. Nie odpowiada na 瘸dne ankiety zawieraj帷e podobne pytania. Nie wydawa got闚ki, i 瘸dnych innych rzeczy osobom nieznanym. Nie wpuszcza do domu ankieter闚, akwizytor闚 lub innych podejrzanie zachowuj帷ych si os鏏. Za ka盥ym razem oddzwoni do krewnego na znany numer. Skontaktowa si z kim z rodziny w celu potwierdzenia takiego zdarzenia, zanim przeka瞠my swoje oszcz璠no軼i nieznanej osobie.

JE浩LI ZAUWA玆CIE PA垶TWO, 浩 KTO CHCE WAS OSZUKA NATYCHMIAST INFORMUJCIE POLICJ. W TEN SPOS笅 UCHRONICIE SIEBIE I INNE OSOBY, PRZED KRADZIE砥. ZAOPIEKUJMY SI R紟NIE NASZYMI STARSZYMI S﹖IADAMI. ZWRACAJMY UWAG NA OBCE OSOBY, KT紑E ICH ODWIEDZAJ. POMO浩 TO UCHRONI ICH PRZED OSZUSTAMI.

O wszelkich podejrzanych telefonach nale篡 bezzw這cznie informowa Policj pod nr 74 647 33 33 lub w ca造m kraju 997 i 112.

Czynimy wszystko, aby軼ie si czuli bezpiecznie-
Policja Powiatu K這dzkiego

dnia: 2015-08-06 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Pomoc dla os鏏 bezrobotnych

dnia: 2013-05-22 dodal/a: Piotr Pop豉wski
Indywidualne numery kont bankowych dla p豉tnik闚

Od roku 2013 podatek od nieruchomo軼i, rolny i le郾y - p豉tny jest na indywidualny numer rachunku bankowego ka盥ego p豉tnika, podany w decyzji podatkowej/pi鄉ie informuj帷ym.

Pozosta貫 nale積o軼i gminne (w tym op豉ta skarbowa) nale篡 wp豉ca na konto bankowe Urz璠u Miasta i Gminy w Szczytnej:
Gospodarczy Bank Sp馧dzielczy w Strzelinie
66 9588 0004 7100 6943 2000 0010
Kod SWIFT/BIC banku: GBWCPLPP

Nr konta bankowego w豉軼iwego do wnoszenia wadi闚, zabezpiecze um闚: 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030

dnia: 2013-03-28 dodal/a: Piotr Pop豉wski

Zadaj pytanie burmistrzowi


Pytania do Burmistrza Szczytnej, Jerzego Kr鏊a, prosimy kierowa bezpo鈔ednio na adres e-mail: burmistrz@szczytna.pl Odpowiedzi na pytania udzielane b璠 osobi軼ie przez Burmistrza Szczytnej.

Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej
ul. Wolno軼i 42
57-330 Szczytna

Urz康 czynny jest w godz. 7:30-15:30 w dni robocze.
Kasa Urz璠u czynna jest od godz. 8:00 do godz. 14:30 z przerw w godz. 11:00-12:00

Podatek od nieruchomo軼i, rolny i le郾y oraz op豉ta za odpady komunalne - p豉tne s na indywidualny numer rachunku bankowego ka盥ego p豉tnika, podany w decyzji podatkowej/pi鄉ie informuj帷ym.
Pozosta貫 nale積o軼i gminne, w tym op豉ta skarbowa, z wy陰czeniem op豉t za odpady komunalne nale篡 wp豉ca na konto bankowe Urz璠u Miasta i Gminy w Szczytnej:
Gospodarczy Bank Sp馧dzielczy w Strzelinie
66 9588 0004 7100 6943 2000 0010
Kod SWIFT/BIC banku: GBWCPLPP

Op豉ty dotycz帷e odpad闚 komunalnych nieop豉cane na konto indywidualne nale篡 dokonywa na konto
27 9588 0004 7100 6943 2000 0130

NIP: 883-13-29-787
REGON: 000531192

Sponsorzy przedsi瞝zi耩 promuj帷ych Gmin Szczytna:


w 2007 r. - Stolplast
w 2008 r. - ASM Inwestycje
w 2009 r. - Hydropolwiert
w 2010 r. - Fresh
w 2011 r. - Tajemniczy Ogr鏚
w 2012 r. - Marka Putz System
w 2013 r. - ZEM Sp z o.o.
w 2015 r. - Tartak Bartek
w 2016 r. - PPHU Szczytnik
w 2017 r. - NEON s.c.
w 2018 r. - MARBUD

Miasta partnerskie:
Mi璠zych鏚


Velké Pořiči


Tegernheim


Náměšť na Hané

Copyright © 2008 Urz康 Miasta i Gminy w Szczytnej - Piotr Pop豉wski